A I O N T E C H
UK Academy

UK Academy là một trong những trường liên cấp song ngữ Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng giải pháp Finki của AIONtech trong quản lý học sinh.

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 Aiontech. All Rights Reserved.