A I O N T E C H
Content Marketing

Mức lương từ 12 - 15 triệu - Quản lý và sáng tạo nội dung về lĩnh vực công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số trên các kênh truyền thông, sản phẩm và dịch vụ.

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 Aiontech. All Rights Reserved.