A I O N T E C H
Tuyển dụng business analyst
Business Analyst

  Mô tả công việc Tổ chức thu thập, phân tích yêu cầu người dùng từ khách hàng/Quản lý Phân tích nghiệp vụ để bóc tách được các logic, business rule, validation Chuẩn bị wireframe, mockup cho sản phẩm, POC dự án Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, sơ...

Tuyển dụng Tester Fresher
Tester (Fresher)

Mô tả công việc Thực hiện tìm hiểu và phân tích yêu cầu để tạo ra testcase Thực hiện kiểm thử chức năng dựa vào testcase đã tạo Lập kế hoạch test và thiết kế kịch bản test Thực hiện việc mô tả bug khi phát sinh Theo dõi và cập nhật tiến độ fix...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.