A I O N T E C H

Giới thiệu

Cảm ơn bạn vì đã lựa chọn sử dụng ứng dụng!

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý hoặc kiểm soát. Chính sách quyền riêng tư này thông báo cho bạn về các phương thức bảo vệ quyền riêng tư có liên quan đến các hoạt động tương tác của chúng tôi với bạn trên mạng, qua điện thoại và tại các cơ sở chúng tôi lắp đặt hệ thống của AIONtech.

Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như chỉ ra các biện pháp kiểm soát và lựa chọn dành cho bạn về thời gian và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Đó là mục tiêu của chúng tôi, và Chính Sách Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) sẽ giải thích chính xác ý định của chúng tôi một cách chi tiết như được nêu dưới đây.

Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn và sử dụng ứng dung, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn có quyền dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn. Trừ khi có quy định khác, mọi điều khoản sửa đổi sẽ tự động có hiệu lực vào ngày nêu trong Chính sách quyền riêng tư đã đăng.

Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

  • Duy trì tài khoản: để tạo và duy trình tài khoản của bạn với chúng tôi;
  • Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về sự an toàn của học sinh và từ đó cho phép chúng tôi cung cấp các tính năng tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn;
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
  • An ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.
  • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạm Vi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

  • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký tài khoản bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.
  • Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi thu thập các dữ liệu liên quan khi bạn tương tác trên hệ thống ứng dụng trong quá trình theo dõi lộ trình và cập nhật thông tin phụ huynh.

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.