A I O N T E C H
1
Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp

Khảo sát thực tế và lên phương án chi tiết để tư vấn giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp

2
Thiết kế quy trình

Thiết kế quy trình

Xây dựng và thiết kế quy trình Chuyển đổi số dựa trên thực trạng, khả năng và nhu cầu

3
Triển khai

Triển khai

Lắp đặt và thi công thiết bị dựa trên phương án Chuyển đổi số. Thiết lập và hướng dẫn sử dụng các phần mềm, hệ thống quản lý cho tổ chức, doanh nghiệp

Giải Pháp Chuyển Đổi Số ADT – AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 Aiontech. All Rights Reserved.