A I O N T E C H

Nguyên tắc chung

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả các Ứng dụng do Công ty Cổ phần chuyển đổi số ADT (“AIONtech”) phát hành.

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng do AIONtech phát hành (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý Điều khoản sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”). Bạn chấp nhận không có bất kỳ giới hạn nào về và/hoặc liên quan tới tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây, trong Chính sách riêng tư và mọi luật và quy định hiện hành, kể từ thời điểm bạn sử dụng Ứng dụng lần đầu tiên. Những Điều khoản sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và AIONtech và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng. 

Vui lòng xoá bỏ vĩnh viễn Ứng dụng từ các thiết bị của bạn nếu bạn không đồng ý hoặc không mong muốn chấp thuận các Điều khoản sử dụng này.

 

Bản Quyền Và Thương Hiệu

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của AIONtech đối với các đối tượng thể hiện trên ứng dụng:

Ứng dụng này và tất cả nội dung của ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của AIONtech hoặc bên thứ ba cấp phép cho AIONtech. Bất kỳ nội dung nào thuộc ứng dụng này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm… đều thuộc quyền sở hữu của AIONtech và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của AIONtech là xâm phạm quyền của AIONtech. AIONtech có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

Nội Dung

Quyền và trách nhiệm của AIONtech

AIONtech có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ ứng dụng mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

AIONtech có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

AIONtech có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên ứng dụng.

Khi sử dụng ứng dụng, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của AIONtech. Theo đó, AIONtech không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của ứng dụng.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng ứng dụng (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên ứng dụng) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của AIONtech. AIONtech cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, AIONtech sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, AIONtech không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên ứng dụng đều không được xem là thông tin mật, AIONtech được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

AIONtech được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên ứng dụng cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm.AIONtech không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa AIONtech sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

AIONtech có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

 

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

AIONtech cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên ứng dụng (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia s ẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền. 

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng ứng dụng của AIONtech; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng ứng dụng của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý ứng dụng của AIONtech.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng AIONtech và/hoặc các đơn vị trực thuộc /nhân viên AIONtech không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên ứng dụng với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên ứng dụng hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên ứng dụng này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên ứng dụng.

 

Điều Khoản Chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

AIONtech luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung ứng dụng. Nếu có một phần nào đó của ứng dụng này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của AIONtech.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa AIONtech và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên ứng dụng.AIONtech có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên ứng dụng. Bạn nên thường xuyên truy cập ứng dụng để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.