A I O N T E C H
Khách hàng:

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực:

Kiểm soát an ninh

Giải pháp:

AIONGate

Công nghệ:

Nhận diện khuôn mặt, Đo thân nhiệt, Quản lý ra vào

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.