A I O N T E C H
Client:

AstraZeneca PLC

Lĩnh vực:

Y tế, Chuyển đổi số trải nghiệm

Giải pháp:

AIONStore

Công nghệ:

Kiosk tự phục vụ, Cảm ứng tương tác

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.