A I O N T E C H
Client:

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Lĩnh vực:

Chuyển đổi số cửa hàng, Chuyển đổi số trải nghiệm

Giải pháp:

AIONStore

Công nghệ:

Nhận diện khuôn mặt, Kiosk tự phục vụ, Cảm ứng tương tác, People Counting

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.