A I O N T E C H
Client:

ADT Group

Lĩnh vực:

Chuyển đổi số trải nghiệm

Giải pháp:

AR/VR

Công nghệ:

Thực tế ảo, Thực tế ảo tăng cường

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.