A I O N T E C H
Khách hàng:

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS)

Lĩnh vực:

Kiểm soát an ninh

Giải pháp:

AIONGate

Công nghệ:

Nhận diện khuôn mặt, Đo thân nhiệt, Quản lý ra vào, Chấm công

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.