A I O N T E C H
Ứng dụng công nghệ AR/VR ngành Điện lực

Ứng dụng công nghệ AR/VR ngành Điện lực Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, tiết kiệm ngân sách, nhân lực và góp phần vào hành trình chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực TP.HCM ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR/AR) của AIONtech trong công tác đào tạo...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.