A I O N T E C H
[Tuyển Dụng] Junior Sales (số lượng 02), Intern Sales (số lượng 02)

AIONtech là đơn vị tiên phong về AIoT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, AIONtech đang cần tuyển dụng các vị trí dưới đây. Junior Sales (số...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.