A I O N T E C H
Tọa đàm chuyển đổi số
Co-Founder AIONtech: “Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là xu hướng tất yếu”

Tại tọa đàm online “ Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp chuyển đổi số trong bình thường mới” ngày 11/11 vừa qua, Co-Founder của AIONtech, bà Phạm Ngọc Mai Anh cùng các diễn giả đã cùng nhau đưa ra những quan điểm cũng như trao đổi về những cơ hội và thách thức...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.