A I O N T E C H
6 Xu hướng chuyển đổi số 2023 ảnh hưởng đến ngành dịch vụ – tài chính

Theo báo cáo của Học Viện Hành Chính Ngân hàng (BAI), 61% người tiêu dùng kỳ vọng các dịch vụ ngân hàng của họ sẽ được chuyển đổi số vào năm 2024. Điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tác với khách hàng?...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.