A I O N T E C H
ReactJS Front End Developer (Middle)

1. Chi tiết công việc: Phân tích, nghiên cứu, đánh giá, thiết kế, đưa ra giải pháp công nghệ phát triển Frontend trên Máy STM (Smart ATM). Phát triển Frontend hệ thống quản trị máy STM. Tham gia trực tiếp vào các dự án chuyển đổi số, đặc biệt là các dự án liên quan...

ReactJS Front End Developer (Junior)

1. Chi tiết công việc: Phân tích, nghiên cứu, đánh giá, thiết kế, đưa ra giải pháp công nghệ phát triển Frontend trên Máy STM (Smart ATM). Phát triển Frontend hệ thống quản trị máy STM. Tham gia trực tiếp vào các dự án chuyển đổi số, đặc biệt là các dự án liên quan...

Tuyển dụng business analyst
Business Analyst

AIONtech wishes to find Business Analyst with at least 2 year of experience for a salary of 20 - 30 million VND. Apply now or Contact us for more information!

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.