A I O N T E C H
Content Marketing

Mức lương từ 12 - 15 triệu - Quản lý và sáng tạo nội dung về lĩnh vực công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số trên các kênh truyền thông, sản phẩm và dịch vụ.

Junior Backend Developer

  Mô tả công việc Tham gia phát triển và vận hành các sản phẩm của công ty trên nền tảng LEMP (Linux, Nginx, PHP, MySQL) với Laravel Framework. Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống. Lập trình Backend...

Senior Mobile Developer (React Native)

Mức lương từ 14 - 20 triệu - Phụ trách phát triển các ứng dụng cho sản phẩm của công ty trong lĩnh vực giáo dục và sản phẩm khác theo yêu cầu.

Triển Khai Giải Pháp

Mô tả công việc Vị trí triển khai đóng mắt xích trọng yếu trong việc xây dựng niềm tin và trải nghiệm khách hàng tốt nhất, là đại diện cho chất lượng và văn hóa của Công ty. Vị trí này chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo của Công...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số ADT

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Copyright © 2020 Aiontech. All Rights Reserved.