A I O N T E C H
Tuyển dụng Tester Leader
Tester Leader

Chi tiết công việc cho vị trí Tester Leader Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử các ứng dụng, website, công cụ theo yêu cầu. Review test case và quản lý công việc của nhân viên trực thuộc khi được giao. Phát triển kịch bản test và demo...

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.