A I O N T E C H
Chợ đầu mối Bình Điền

Kiểm soát thân nhiệt người ra vào tại chợ đầu mối Bình Điền Trong giai đoạn đầu khi dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng nổ, việc kiểm soát thân nhiệt và ghi nhận thông tin người ra vào là một vấn đề cấp thiết để duy trì hoạt động của các chợ, siêu thị....

UK Academy

UK Academy là một trong những trường liên cấp song ngữ Quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng giải pháp Finki của AIONtech trong quản lý học sinh.

Bộ Khoa học & Công nghệ

Với giải pháp AIONGate, chúng tôi giúp Bộ Khoa học & Công nghệ giải quyết vấn đề chấm công, đo thân nhiệt và kiểm soát quyền ra vào bằng nhận diện khuôn mặt. Qua đó loại bỏ những bất cập trong việc quản lý vấn đề này của phương pháp truyền thống.

Công ty Cổ phần Chuyển Đổi Số AIONtech

Thương hiệu tiên phong về AIOT (Artificial Intelligence of Things – trí tuệ nhân tạo vạn vật) để tạo ra các giải pháp chuyển đổi số đột phá, thông minh và hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam.

Công Ty

Copyright © 2020 AIONtech. All Rights Reserved.